Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 20:14:40

31/05/2010 9:57:11 pm
Liberty Act. Ett stort problem i västvärldens demokratier har varit att majoriteten har haft stor frihet på den enskildes bekostnad. Politiker har kunnat lova förmåner till alla, men talat tyst om att de delas ut på allas bekostnad. Statens omfång och makt har ökat, och livet för medborgarna blivit allt mer styrt. Dessutom har det försämrat välståndsutvecklingen.

Detta talar för ett starkare skydd för individens frihet gentemot tillfälliga majoriteter och mot staten. I Georgien arbetar nu President Saakashvili för att få igenom en "Liberty Act". Den ska bli en sorts tillägg till konstitutionen, vilket gör den svår att ändra. Där garanteras en lång rad friheter, från frihandel till fria relationer på arbetsmarknaden och fri prissättning.

Statens omfång begränsas tydligt. De offentliga utgifterna får aldrig överstiga 30 procent av BNP. Skatter får inte införas eller höjas utan stöd i en föregående folkomröstning. Ordning och reda i offentliga finanser krävs, i form av en gräns för budgetunderskott på 3 procent av BNP och statsskuld på högst 60 procent av BNP.

Återstår att se om den blir verklighet. Men i så fall vore det ett steg i en riktning som andra bör inspireras av.

Läs Liberty Act här - >

<-- Home
RSS 2.0