Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:50:43

15/02/2005 3:35:57 pm
Faktafel av Persson. Enligt Dagens Industri ska statsminister Göran Persson ha sagt till 700 socialdemokratiska kommun- och landstingspolitiker den 4/2 att den "offentliga konsumtionen nästan stått stilla under de senaste åren, medan den privata konsumtionen ökat kraftigt och att den offentliga konsumtionen därför borde få en större andel av tillväxten framöver".

Detta är fel. År 2003 var den offentliga konsumtionen - som andel av samhällets totala konsumtion - 36,8 %. Detta är högre än något annat år de senaste tio åren. Den offentliga konsumtionen har ökat och den privata minskat.

I ett historiskt perspektiv blir detta än tydligare, vilket Skandiabankens chefekonom Sven-Arne Svensson har påpekat. 1950 var den offentliga andelen av konsumtionen 16,6 %, 1960 var den 22,4 % och 1970 30,3 % - och så vidare. Sverige sticker ut även internationellt i dagsläget, inte bara mot USA med 17 % utan också mot snittet i euroländerna på 26 %.

Statsminister Persson får gärna argumentera för höjd skatt och större stat. Men han kan inte göra det utifrån falska fakta. Sanningen är att den offentliga konsumtionen har ökat på senare år och att det är utifrån mycket höga nivåer han vill fortsätta uppåt.

<-- Home
RSS 2.0