Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 12:51:55

01/06/2010 9:45:58 am
Israel och Gaza. Mot bakgrund av ett stort antal kommentarer i bloggosfären kring mitt korta inlägg igår i frågan om Ship to Gaza ska jag utveckla några punkter.

För det första: Jag är alltid i grunden motståndare till våldsanvändning. Hur utvecklingen blev så tragisk som här är ännu inte klarlagt. Men vi vet att de israeliska soldaterna blev angripna med knivar, järnrör och andra tillhyggen.

För det andra: En insats som denna får inte genomföras på internationellt vatten. På den punkten saknar den israeliska aktionen legal grund.

För det tredje: Ship to Gaza är ett PR-jippo för Hamas, vilket också flera organisatörer uppgav före avresan. Varje dag förs flerdubbelt större mängder förnödenheter in via bl a FN:s gränsövergångar. Ship to Gaza tackade nej till att använda dessa.

Men bakom denna händelse och debatt ligger större frågor. Jag tror starkt på frihandel och anser att blockader sällan når sina mål. Det finns anledning att ifrågasätta den politiken.

Sedan tolkas ofta kommentarer till händelser i denna region in i mönstret för/emot Israel eller Palestina. Så är det ofta i gamla konflikter, men så kan inte jag se det. Jag vill naturligtvis att alla - israeler som palestinier - ska leva i demokrati och marknadsekonomi.

Problemet i hela mellanöstern är att auktoritära härskare förtrycker sina folk och inspirerar till terrorism. Israel är den enda väl fungerande fria staten, även om Irak är på god väg. Det är i detta grundproblemet ligger, inte hos Israel.

<-- Home
RSS 2.0