Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:28:30

02/06/2010 11:07:22 pm
Aktieskatt med de rödgröna? Idag öppnar Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly för att införa en skatt på innehav av - eller handel med - aktier efter en rödgrön valseger. Det drabbar i så fall miljoner svenskar som har aktier eller aktiefonder direkt - och oss alla via de aktier pensionsfonderna investerar i.

<-- Home
RSS 2.0