Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:21:26

02/06/2010 11:18:31 pm
Mer om Ship to Gaza. Här finns en del om de extremister som stödde Ship to Gaza, hur israeliska myndigheter erbjöd fartygen att lägga till i hamn och föra förnödenheter landvägen till Gaza - men de nekade - och hur de israeliska soldaterna attackerades. Inte hela bilden, och med flera överord, men relevanta pusselbitar som ofta saknas i media.

Låt mig också delge denna beskrivning av Johan Norberg, och i synnerhet instämma i hans argumentation mot blockader.

<-- Home
RSS 2.0