Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:30:09

06/06/2010 7:38:25 pm
Arbetsrätt. Den arbetslinje som Moderaterna har utarbetat och som regeringen står för har varit framgångsrik. Hur skulle annars fler kunna ha arbete nu direkt efter finanskrisen än vid toppen av högkonjunkturen när den förra regeringen lämnade?

Reformerna har varit många och viktiga, med jobbskatteavdraget som paradnummer. Men inte mindre än 172 reformer har genomförts, som har underlättat för företagande - och det är ju de som skapar jobben.

Sverige är ett av få länder som ökade i ekonomisk frihet under finanskrisen, enligt Index of Economic Freedom. Inte minst har arbetsmarknaden blivit friare. Det är lönsammare att arbeta, billigare att anställa och lättare att driva företag.

Nu föreslår Moderaterna ytterligare reformer av arbetsmarknaden, bland annat förlängd provanställningstid. Viktiga steg, inte minst mot bakgrund av ungdomsarbetslösheten. De bör följas av fler.

<-- Home
RSS 2.0