Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:52:09

15/06/2010 10:30:24 pm
Miljöfara. Nu tillbaka efter en vecka i sol och värme vid sydöstra Medelhavet och för en än så länge ojämn kamp mot hänsynslösa deadlines, möten och mail. Vill dock tipsa om Stefan Fölsters och Jonas Frycklunds nya miljöblogg. De visar inledningsvis hur miljörörelsen sänkte klimatdebatten genom sin alarmism och hur Miljöpartiet vill hindra innovationer som förbättrar miljö och klimat.

Följ bloggen här - >

<-- Home
RSS 2.0