Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:31:25

17/06/2010 10:30:49 am
Framtidens sjukvård i Almedalen. På ett sätt är det synd att antalet arrangemang är så astronomiskt i Almedalen. I år är de registrerade arrangemangen 1404. Kvaliteten är ofta väldigt hög, men det finns ingen chans att ta del av många.

Ett av dem jag vill rekommendera är Trygg-Hansas seminarium om framtidens sjukvård. Ingen vill tala om det kommande finansieringsgapet. Men här kommer ämnet inte att kunna undvikas. Och panelen är mycket kompetent.

<-- Home
RSS 2.0