Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 14:40:22

23/06/2010 10:42:02 am
Mer rätt än Holmberg. Strax före årsskiftet 2007-2008 låg Alliansen cirka 15 procentenheter efter de rödgröna. Då skrev jag i Expressen att Alliansen sannolikt vinner valet - så ser den internationella trenden för reformregeringar ut. Ungefär ett halvår senare gick jag med i Moderaterna. Ett år senare lanserade jag min kandidatur till riksdagen.

Allt såg mörkt ut då. Statsvetaren Sören Holmberg yttrade de tvärsäkra orden om att regeringen Reinfeldt är "rökt". Nu är läget ett annat. Förtroendet för statsministern och finansministern är rekordhögt. Opinionsläget är jämnt. Socialdemokraterna tappar och Moderaterna ökar. Jag säger inte att jag har bidragit till det, bara att situationen utvecklas som jag trodde och hoppades.

Man ska göra det man tror på och det som framstår som viktigt, inte det som är tillfälligt populärt. Inget kan åstadkommas om man inte har ett långsiktigt perspektiv. Jag tror fortfarande att det kan gå mycket bra i september, även om nästan allt kan hända. Och jag ser fram emot att bidra så mycket det går.

<-- Home
RSS 2.0