Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 12:29:27

28/06/2010 11:38:04 am
Mer pengar till allt - utom till den som har arbetat ihop dem. Så skulle man kunna sammanfatta Mona Sahlins och Thomas Östros debattartikel i DN idag. De lovar miljarder till än det ena, än det andra men tänker inte berätta at vi alla får betala. Kanske är det ändå mest anmärkningsvärt att de därmed frångår den rödgröna budgetöverenskommelsen. Har det interna rödgröna kriget om att minimera förlusterna redan börjat?

<-- Home
RSS 2.0