Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:42:44

29/06/2010 11:50:28 am
Två bra upprop. Alliansens arbetsgrupp för företagande har startat uppropet flerjobb.se. Där presenteras idéer för ett bättre företagsklimat - och man kan skriva upp sig och ge stöd för den inriktningen.

Ett antal namnkunniga personer, främst något äldre - från Kjell-Olof Feldt till Gun Hellsvik - argumenterar i Aftonbladet för att äldre ska få mer makt över äldrevården, bland annat genom en äldrepeng

<-- Home
RSS 2.0