Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 18:50:15

01/07/2010 12:43:17 pm
(S)kattechocken. Sahlin och Östros förnekar som bekant att det kommer att bli någon skattechock för vamligt folk med en rödgrön regering. Men samma sak sade de 1994, och avfärdade påståenden om stora kommande höjningar som "ren och skär lögn". De skulle bara höja skatterna med 3,7 miljarder. Det blev 70.

Se en film om detta här - >

<-- Home
RSS 2.0