Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:58:59

06/07/2010 10:36:18 am
Almedalen! Gudrun Schyman eldar pengar. Rosévinet flödar. Otaliga tält och båtar. För den som gillar att något händer är Almedalen rätt plats. Särskilt om man råkar vara intresserad av samhällsfrågor. De 1400 arrangemangen är dessutom ofta av mycket hög kvalitet.

För egen del märker jag redan att rösten börjar bli sliten efter timtal av intressanta samtal med vänner, kollegor och andra kontakter. Nu följer ett antal arrangemang där jag ska medverka som talare. Eller pokerspelare...

Fredrik Reinfeldt har en poäng i att Almedalen är en särintressenas festival. Men det blir bara ett problem om staten ger dem privilegier. I det måste onekligen regeringen företräda allmänintresset - ej att förväxla med summan av alla särintressen.

<-- Home
RSS 2.0