Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:06:56

07/07/2010 7:42:54 pm
Ny bok: Helt sjukt!

En personlig berättelse om livet nära döden

Chock, behandling och återkomst. Om kärleken till de nära och till livet. Om betydelsen av att använda tiden väl.

När politikern debattören Johnny Munkhammar fick ett cancerbesked förändrades mycket. Men inte hans syn på bristerna i svensk sjukvård. Ifall en envis person med goda kontakter inte kan få rätt diagnos på elva månader - vem kan det då?

Alla måste få tillgång till den bästa vården i tid vid behov. Men då måste vården reformeras med mer makt åt patienter, fler entreprenörer och öppenhet för konkurrens. I tillväxt och forskning ligger möjligheterna till bättre hälsa.

Från sina personliga erfarenheter och gedigna kunskaper om reformer skriver Johnny Munkhammar ut recept för ett friskare vårdsystem.Beställ boken här - >

<-- Home
RSS 2.0