Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:14:47

2010-08-04 22:21:14
Sverige allt ekonomiskt friare. Till de av sommarens nyheter som upptog måttligt med plats i svenska medier hör att 2010 års Index of Economic Freedom utkom. Där studerades 183 länder i världen utifrån en rad kriterier på ekonomisk frihet. Som vanligt konstareras att hög ekonomisk frihet också leder till större välstånd, lägre arbetslöshet och mer välbefinnande.

Några av slutsatserna i årets Index är att USA tappar kraftigt, liksom Storbritannien. En annan slutsats är att de länder som ägnade sig mest åt offentliga stimulanser under krisen inte fick ökad tillväxt. Den världsdel som har flest länder i toppen är Europa.

Sverige ökade kraftigt och är nu på plats 21. Danmark är dock på plats 9. Det borde Sverige också vara - men det hänger på valet och nästa mandatperiods fortsatta reformer.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0