Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 05:43:53

2010-08-09 21:18:29
I smedjan. Inte tankesmedjan då, utan den betydligt mer konkreta smedjan på Wira Bruk i Roslagen. Den besökte jag idag. Bruket grundades på 1600-talet och smedjorna var igång in på 1930-talet, med i grunden samma metoder. Där tillverkades på 1700-talet i stort sett alla värjor till de olika svenska arméer som krigade. Idag är det, som påpekas, snarare en idyll. Nedan en hammare som drivs med vattenkraft. Man känner sig som hemma. Namnet Munkhammar härrör från Munkfors, där den förste i släkten var mästersmed. Fast då i den järnindustri som byggde på importerade metoder och blev en viktig del av Sveriges industrialisering.

<-- Home
RSS 2.0