Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 07:31:11

2010-08-13 09:14:59
Högre energipriser med de rödgröna. Konsultfirman Pöyry har på Svenskt Näringslivs uppdrag jämfört utvecklingen av energipriserna med Alliansen respektive de rödgröna. Slutsatsen är att energipriset i genomsnitt blir 19 procent högre med de rödgröna - och topparna med stora prisökningar, som i vintras, blir fler.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0