Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 07:26:14

2010-08-16 22:26:28
Kick-off! Denna kväll hade jag således min kick-off inför valrörelsen. Jag ville utveckla mina idéer, berätta varför jag kandiderar till riksdagen och hur jag ser på den kommande mandatperioden. Bland annat. Det blev mycket om idéer och långsiktighet. Men också om konkreta steg framåt. Principfast pragmatism, med andra ord. Ett välbesökt arrangemang med god stämning och tydliga budskap. Jag hade också bjudit in kloka vänner som talade om politiken och undertecknad - närmare bestämt Thomas Idergard, Maria Rankka, Christofer Fjellner, Robert Gidehag och Niklas Wykman. Bilder och i bästa fall filmer kommer. Denna playlist från Spotify spelades, med en betydande del frihetliga låtar. Jag presenterade tre flygblad som kan ses här, här och här. Kanske lite rakare än standard. Sprid gärna!

<-- Home
RSS 2.0