Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 05:42:05

2010-08-27 18:04:19
Endast var tredje LO-medlem stödjer LO:s valkampanj. Demoskop har, på Timbros uppdrag, undersökt vad svenska folket respektive LO:s medlemmar anser om LO:s annonskampanj mot regeringen. Ett intressant resultat är att endast en tredjedel av LO-medlemmarna stödjer den.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0