Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 07:04:11

2010-08-27 22:18:12
Erfors om frizoner. Idag skriver Eric Erfors på Expressens ledarsida kritiskt om idén med ekonomiska frizoner och han understryker att det är konstigt att jag har lyft fram idén. I artikeln lyfter han fram ett fåtal mindre väl valda exempel - han hade kunnat peka på mer relevanta fall - som görs här. Hans huvudsakliga kritik är att frizoner innebär en särreglering, vilket är den främsta nackdel jag också har pekat ut. Men mot den står två viktiga punkter: För det första att nationella reformer i den omfattning som krävs för att minska utanförskapet på vissa platser sannolikt inte är politiskt möjliga. Då kan det vara bättre att låta några områden få gå före. För det andra att man med frizoner kan få igång en positiv reformspiral där fler regioner också vill ha mer frihet. Det kan i sin tur underlätta nationella reformer.

<-- Home
RSS 2.0