Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2021-10-23, 06:03:54

2010-08-29 13:29:14
Maktmissbruk. Idag bemöter Svenska Spels tf informationsdirektör Johan Tisell den debattartikel som jag, Fredrick Federley (c), Camilla Lindberg (fp) och Charlie Weimers (kd) skrev i Svenska Dagbladet nyligen. Han påstår att vi har anklagat Svenska Spel för maffiametoder och tillbakavisar detta.

Det han tillskriver oss är fullständigt felaktigt. Ett sådant uttryck fanns inte i vår artikel. Att han använder ett sådant retoriskt knep tyder på att han inte anser att det sakliga innehållet i hans linje håller.

Vi återkommer självklart i frågan och utvecklar mer i detalj hur Svenska Spel missbrukade sin makt i Visby. Ytterst är händelsen en illustration av problemet med statliga monopolföretag.

<-- Home
RSS 2.0