Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:48:08

01/09/2010 9:35:18 am
Megafel? Jag antar att ni har sett den. Nu täcks annonspelarna i Stockholm av affischer med budskapet "Rösta på Moderaterna". Kampanjen uppges kosta nio miljoner kronor. De här annonserna föregicks av en annan kampanj som skarpt kritiserade den rödgröna oppositionen. Avsändare är ingen mindre än Svenskt Näringsliv. Att de kampanjar för Moderaterna trots att många medlemsföretagare har andra uppfattningar är inget nytt. Så har det alltid varit.

Nej, så var det ju inte. Någon sådan kampanj finns inte. Antagligen skulle en dylik kampanj förorsaka stor debatt av en lång rad skäl. Men det som faktiskt finns är LO:s kampanj, som nu har växlat in i nästa fas och rakt ut uppmanar väljarna att "Rösta på soialdemokraterna". Vi är så vana vid detta att vi knappt ser det. Men korruptionen finns rakt framför våra ögon. Bara det är ett argument för att rösta på Alliansen.

<-- Home
RSS 2.0