Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:40:46

02/09/2010 4:34:16 pm
Förödande kritik. Idag skriver Greger Hatt, tidigare talskrivare åt Mona Sahlin och medarbetare hos Ingvar Carlsson, om varför han lämnar Socialdemokraterna för Centerpartiet. I hög grad handlar det om frånvaron av idéförnyelse, som istället har övergått i att "uppfinna ord" för att kritisera Alliansen:

Arbetslinje och jobbskatteavdrag har då blivit "pensionärsskatt", trots att regeringen sänkt skatten för pensionärer mer än den förra. Nödvändiga reformer av rehabiliteringskedja och sjukförsäkring blir "slag mot de cancersjuka", när sjuka misshandlats av självtillräckliga stuprörssystem i decennier. En marginell sanering i den vildvuxna floran av statligt ägande, där staten fortfarande är störst ägare på Stockholmsbörsen, blev "utförsäljning av vår gemensamma egendom". En tiodubbling av antalet miljöbilar blev "passiv miljöpolitik."

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0