Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 15:30:54

03/09/2010 2:23:45 pm
Utländska influenser byggde landet. Det kommer ju synpunkter från diverse håll på både det ena och det andra som man uttrycker. En bloggare kritiserade min positiva syn på invandring utifrån att jag hade använt vallonerna som exempel. Detta gav tillfälle att något mer utförligt utveckla min syn på invandringens positiva effekter för Sverige historiskt. Inlägget kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0