Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 13:29:44

03/09/2010 8:26:10 pm
Slutreplik Svenska Spel. Så har Svenska Dagbladet publicerat vår slutreplik till Svenska Spels tf informationsdirektör rörande den händelse i Visby som visar deras maktanvändning mot konkurrenter - och illustrerar hur fel det blir när staten äger företag.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0