Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:40:04

04/09/2010 7:26:14 am
"Förstörd sjukkassa." Som bekant är den rödgröna retoriken om sjukförsäkringen djupt falsk och ohederlig. Det finns således ingen "stupstock" där försäkringen upphör tvärt utan det finns en gräns efter vilken man omförsäkras.

Nu visar fil dr Niclas Berggren att den genomsnittliga ersättningsnivån idag är 77 procent. De rödgröna vill ha minst 80. Hur dramatisk är den skillnaden?

Därtill framhåller han att låginkomsttagare idag har 80 procent. Därför riktar sig den rödgröna bidragshöjningen enbart till personer med högre inkomster.

Rödgrön rättvisa?

<-- Home
RSS 2.0