Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 00:44:03

2010-09-06 09:39:44
LO:s roll ett demokratiproblem. Under socialdemokraternas tid vid makten gavs LO - av staten - ett antal privilegier som gav dem stora resurser och makt. Detta används sedan i oöverträffat stort stöd till socialdemokraterna så de ska vinna val. På det viset ska privilgierna behållas. I jämförelse med krav på att redvisa enskilda bidragsgivare är detta ett stort korruptionsproblem mitt framför oss. Om denna viktiga fråga skriver idag min gode vän Fredrik Segerfeldt i Svenska Dagbladet, och han föreslår LO ett fullt rimligt vägval.

<-- Home
RSS 2.0