Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:15:35

13/09/2010 12:42:07 pm
Ny (s)kandal. Det är som bekant ett huvudnummer för Socialdemokraterna och deras vårdtalesperson Ylva Johansson att agitera mot gräddfiler i vården, vårdförsäkringar och privata lösningar. Men vad gör Folksam, där bland andra LO:s Wanja Lundby Wedin och Byggnads Hans Tilly sitter i styrelsen? Jo, de erbjuder vårdförsäkringar, som ger tillgång till privat vård snabbt. Tilly motiverar detta med att man ibland ska tänka ideologiskt, ibland affärsmässigt. Att de strider mot varandra förefaller inte besvära honom i onödan. Om detta skriver Dagens Medicin, vilket inte alls har uppmärksammats som det borde. Som sagt, ett intellektuellt och moraliskt förfall.

Läs mer i Dagens Medicin (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0