Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 01:02:22

2010-09-16 09:12:12
Recension i Svensk Linje. I det senaste numret av tidskriften Svensk Linje recenserar Evelina Lorentzon min bok Helt sjukt!. Hon anser den förvisso lovvärd och personlig, men också "blodlös" och dåligt underbyggd, i synnerhet om man jämför med Christopher Hitchens. De politiska poängerna är lösryckta och liknar enkla one-liners, anser hon. Och med hjälp av en särskild struktur - vars syfte förefaller vara att visa att hon har läst retorik - påstår hon att jag inte ger belägg för mina ståndpunkter.

Det är helt sant att jag i boken tillåter mig att göra personliga och emotionella relfektioner. Men det är inte sant att det saknas belägg i argumentationen. Till exempel underbyggs tillväxtens betydelse, forskningens betydelse, vårdvalets betydelse, internets betydelse, handelns betydelse, läkarnas drivkrafters betydelse med just siffror och exempel. Till skillnad från mina tidigare böcker är det kortfattat, utan referenser och diagram - men med belägg.

Huruvida den personliga berättelsen är "blodlös" eller inte får andra avgöra. Av väldigt många reaktioner kan jag konstatera att samtliga de övriga har berättat att de har fått motsatt intryck. Till detta menar Lorentzon att det är ett problem att min erfarenhet inte fick mig att byta uppfattningar om samhälle och vård. Tja, kanske hade det varit mer sensationellt. Men med hennes utgångspunkter borde det vara välkommet att verkligheten stödjer mina tidigare uppfattningar.

Lorentzon påpekar vänligt att jag har visat vid ett flertal tillfällen att jag är kapabel till "analys och ett reflekterande tankesätt" men att det tydligen saknades här. Eller så finns både analys och reflektion men uttryckt lite annorlunda än i en PM från Svenskt Näringsliv. Berättelsen måste hänga ihop också stilmässigt. Men, slutligen, om det inte var så mycket nytt kanske det beror på att Lorentzon med sina vida kunskaper inte tillhörde huvudmålgruppen.

<-- Home
RSS 2.0