Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 00:53:12

2010-09-18 10:41:34
Eftervalsanalys. Nu är det bara sista spurten kvar. Igår genomfördes SVT:s Slutdebatt, som gick utmärkt för Alliansen. Nu är det dags för väljarna att säga sitt. Inget ska tas ut på förhand, men opinionen antyder stora förändringar i svensk politik. Och huvudförklaringen till detta är varken Ohly, Sahlin, butlerförslaget eller konjunkturen. Sverige har utvecklats och förändrats, liksom svenskarna. Om detta skriver Torbjörn Nilsson mycket intressant i senaste Fokus. The Economist skriver liknande. Båda konstaterar att Sverige utvecklar en ny samhällsmodell, som fungerar väl och är ett föredöme - men som är klart annorlunda än den gamla socialdemokratiska. Därför biter inte samma gamla visa från vänstern.

<-- Home
RSS 2.0