Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:05:36

18/09/2010 12:08:56 pm
Brett stöd i bloggosfären! Bland de mer kända politiska bloggarna är det många som uttalar sitt stöd för undertecknad till riksdagen. Johan Norberg, Dick Erixon, Fredrik Antonsson och Fredrik Segerfeldt är bara några. Ibland nämner de också kandidater från andra valkretsar, och jag kan instämma i flera av dessa rekommendationer också. Ta del av deras inlägg här, här, här, här, här, här, här, här och här. Inte minst uppskattar jag den kraftfulla pläderingen av Kasper Elbjörn, en av Danmarks ledande samhällsdebattörer, om varför han skulle rösta på mig om han vore svensk.

<-- Home
RSS 2.0