Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:49:08

20/09/2010 9:32:48 am
Oh, what a night! Alliansen fick förnyat förtroende av väljarna. Moderaterna gjorde sitt bästa val någonsin. Det tillhör ovanligheterna, i synnerhet i samband med finanskrisen, att regeringar blir återvalda med starkare stöd. Det är en stor prestation som är värd betydande firande.

Tyvärr dras detta förstås ned av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och skapade ett oklart parlamentariskt läge. Regeringen sitter kvar tills dess att de rödgröna och Sverigedemokraterna gör gemensam sak mot regeringen. Men nu måste naturligtvis alla lösningar prövas som innebär att landet kan styras utan Sverigedemokraternas medverkan.

Socialdemokraternas stora förlust innebär slutet på en epok. Tidigare ansågs naturtillståndet vara att de styrde, och att makten skulle åter till dem snabbt när de borgerliga hade fått låna den. No more. Oavsett hur de utvecklas kommande år är den situationen bruten.

För egen del avvaktar jag den slutliga sammanräkningen i Stockholms län och fördelningen av mandat. Kombinationen av att Moderaternas ökning i länet var måttlig, Sverigedemokraternas intåg och eventuellt en annan fördelning av utjämningsmandat gör situationen osäker.

<-- Home
RSS 2.0