Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 13:58:32

20/09/2010 1:40:19 pm
Ohlys tilltagande extremism. Idag har jag nöjet att gästblogga hos Tokmoderaten - Fredrik Antonsson - om Lars Ohlys löfte att satsa på utomparlamentariska rörelser nu när vänstern förlorade valet. Detta tecken på att vänstern överger de demokratiska vägarna har inte alls uppmärksammats som det borde.

Läs gästbloggen här - >

<-- Home
RSS 2.0