Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 13:51:52

25/09/2010 1:59:37 pm
Världens bästa världsdel. Min födelsedag igår inleddes i en tämligen sval segelbåt i en spegelblank vik med lätt dis och fortsatte med trevlig och sen familjemiddag i vidare bemärkelse. Idag således dags för bokmässa, där jag talade på Europascenen om hur Europa kan bli världens bästa världsdel, utifrån min och Stefan Fölsters bok Sköna Europa. Jag läste delar av den igen på planet, riktigt bra!

<-- Home
RSS 2.0