Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 13:42:55

22/02/2005 2:58:10 pm
Sista kortet har fallit. Det centrala, seriösa, ekonomiska argumentet mot att Sverige skulle införa euron var att vi ofta kan behöva just en flexibel nationell växelkurs. I det fall vår konjunktur inte är i fas med euroområdets skulle då växelkursen - och räntan - kunna anpassas till vår konjunktur. I det fall vi drabbas av en asymmetrisk kris kan kronan sjunka och ge svensk ekonomi draghjälp. Idag påpekar dock Dagens Industri att kronan sedan länge följer euron tämligen exakt. Så exakt att vi uppfyller konvergenskriteriet om stabil växelkurs utan att vara med i växelkursmekanismen ERM2! Att dollarn sjönk som en sten ledde inte till att kronan följde den, som många påstod skulle bli fallet. Vår ekonomiska utveckling har förblivit i fas med euroländernas, liksom därmed ränteutvecklingen. Att vi drabbades av en asymmetrisk kris när skogen blåste ned har inte lett till att kronan har fallit markant för att kompensera skogsindustrin. Och detta är precis vad som kan förväntas av ett litet, öppet, land som bedriver samma penningpolitik som euroorådet. Sex år av empiri med euron och kronan, genom en konjunkturcykel, visar att det centrala ekonomiska argumentet för att stå utanför inte är giltigt.

<-- Home
RSS 2.0