Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:00:50

22/02/2005 3:13:57 pm
Inblick i verkligheten. Tänk er följande situation: ett land vars ekonomi till stor del utgörs av skogsindustri drabbas av en storm som fäller tiotusentals träd. Tas inte dessa träd snabbt om hand går stora värden förlorade, till skada för branschen, dess medarbetare och landet som helhet. Men antalet personer som normalt arbetar i branschen räcker inte på långa vägar för att utföra detta arbete. Vad gör man då? I det fall landet heter Sverige verkar facket för att inte det ska vara möjligt att anlita personer med f-skattsedel. Alla som behövs måste anställas tills vidare. Men de behövs ju bara en kortare tid, företagen kan väl inte låsa upp sig för så många nya anställda, invänder kanske någon. Nej, just det. Men så är det i detta land. En mäktig arbetsmarknadskartell som kallar sig facket riskerar på det viset såväl träd och företag som egna arbetstillfällen och landets tillväxt. Varför ska det vara så?
Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0