Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2019-06-20, 00:58:18

2010-10-20 14:06:46
Stöd de svenska trupperna i Afghanistan! Nu när flera allvarliga och tragiska händelser har drabbat svenska soldater i Afghanistan dyker snabbt representanter för Vänsterpartiet upp, ivriga att dra nytta av situationen. Nu måste vi dra tillbaka trupperna, är deras budskap, det är för farligt.

Hela närvaron i Afghanistan utgår från att det är en osäker och instabil plats. Ingen som tar ett sådant uppdrag lär vara omedveten om riskerna - även om de minimeras med hjälp av den bästa utrustningen. Att det är farligt torde inte överraska, och kan därför knappast motivera en förändrad strategi.

Själv har jag svårt att tänka mig något viktigare uppdrag för svenska soldater. De försvarar grundläggande fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor och barn. Närvaron är ett led i byggandet av fungerande institutioner, av en demokratiskt vald regering som har kontroll över landet.

Motståndarna är våldsverkande fanatiker som vill ta över landet igen, för att förtrycka och mörda. Deras möjligheter att lyckas blir naturligtvis större ju fler som drar sig ur - och det är precis därför de agerar som de gör. De hoppas att vi är svaga.

Jag utgår från att vi i Sverige står fast vid den breda enighet vi traditionellt har i utrikespolitiken och håller extremisterna i V och SD utanför inflytande.

<-- Home
RSS 2.0