Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:15:34

01/11/2010 9:51:00 am
Invandring ger högre löner - säkrskilt om arbetsmarknaden är fri. Fil Dr Niclas Berggren refererar en ny studie som visar att invandring generellt leder till högre löner för de infödda, genom en ökad specialisering. Denna effekt förstärks om graden av frihet på arbetsmarknaden är hög - och således regleringarna begränsade.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0