Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:59:58

03/11/2010 8:03:44 am
Iransk delegation. I veckan kommer en sådan till Sverige och träffar såväl företrädare för UD som riksdagen. Detta följer av att vi har diplomatiska förbindelser även med Iran. Med mindre än att dessa avbryts kan vi därför rimligen inte heller stoppa ett sådant besök, oavsett hur illa vi tycker om regimen. Det är inte alltid lätt att se vilken strategi som ger bäst chanser att påverka ett land eller en regim. Men utbyte har naturligtvis en rad fördelar. Jag utgår således från att svenska representanter med tydlighet för fram synpunkter, inte minst i aktuella fall som den förestående avrättningen av Sakineh.

<-- Home
RSS 2.0