Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:02:52

03/11/2010 11:33:15 am
Hur mycket bör Sveriges befolkning krympa? I dagens partiledardebatt i riksdagen kritiserade Jimme Åkesson (SD) det faktum att Sveriges befolkning ökar och jämförde detta antal med antalet nya jobb. Hans poäng var naturligtvis den gamla att jobben inte räcker till och att vi därför ska stoppa invandringen. Att detta förbiser att invandrare också skapar jobb - vart tionde företag drivs av en utlandsfödd - kan påminnas om. Men viktigare är ju möjligen att ta reda på vilken storlek på befolkning han anser att Sverige ska ha. Vid vilken folkmängd har vi ingen arbetslöshet, anser Åkesson? Vill han att färre ska bo här, ska vi vara ett utflyttningsland snarare än invandringsland? Och hur ska han då säkerställa att det just är de arbetslösa som flyttar ut och inte företagarna, de som skapar jobb - och arbetslösheten blir ännu större?

<-- Home
RSS 2.0