Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:26:59

04/11/2010 8:05:44 am
Ekonomisk frihet! Jag medverkade här och där i gårdagens Allmänpolitiska debatt i Riksdagens Kammare. Alltihop dock under rubriken "Ekonomisk politik och skatter". Det blev några repliker - på anförandena av Veronika Palm (S) och Monica Green (S). Där kom inte minst Tage Erlander upp. Mitt huvudinlägg - med ett mer internationellt och långsiktigt perpektiv än det gängse, i form av ekonomisk frihet - är nummer 213 i listan. Kan ses här.

<-- Home
RSS 2.0