Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:32:49

11/11/2010 10:21:39 am
Företag och jobb i Stockholm. Idag presenterar borgarrådet Ulla Hamilton (M) en strategi för fler jobb i Stockholm. Artikeln innehåller också flera intressanta fakta. Förra mandatperioden fick 12 000 personer nya jobb via Jobbtorg Stockholm - lika många som under mandatperioden före gick till utanförskap. Hittills pekar prognoserna på att antalet företag i Stockholm ökar med 17 procent 2010. Och 2009 startades vart femte företag av en utlandsfödd.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0