Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:13:05

11/11/2010 10:21:01 pm
Värnskatt och förmögenhetsskatt. Jag måste citera Eva-Lena Ahlqvist igen, i hennes bok Klarspråk om skatter, i de två ovan nämnda skattefrågorna:

"Värnskatten ger mindre än 5 miljarder kronor. Flera forskningsrapporter har indikerat att skatteintäkterna inte skulle minska alls om den togs bort. ... Varför är det så svårt att göra något som skulle vara bra för svensk ekonomi - och sannolikt inte ens kostar statskassan någonting? Det enklaste svaret heter Aftonbladet och Expressen. Den regering som föreslår sänkt skatt för högavlönade får nästa dag läsa stort uppslagna artiklar om hur mycket var och en i regeringen vinner på den sänkta skatten. ...

Att framgångsrika företagsbyggare stannar i Sverige och betalar skatt på sina inkomster betyder mycket mer än vad som någonsin kan tas ut i förmögenhetsskatt. Om de dessutom investerar sina utdelningar här blir vinsten i form av jobb och ökade skatteintäkter ännu större. Den som tror att obegränsat med nya jobb kan skapas om man höjer skatterna och anställer fler i offentlig sektor har inte förstått hur resurserna till samhällsbygget skapas."

<-- Home
RSS 2.0