Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 25/03/2023, 03:34:22

14/11/2010 8:32:42 pm
Sorti Sahlin. Så blev då Mona Sahlin den första socialdemokratiska partiordföranden på cirka ett sekel som inte blev statsminister. Det säger förmodlingen ganska lite om henne och desto mer om Sveriges utveckling. Hennes parti har förlorat sin självklara roll som centrum i svensk politik, och kampen om dess framtida inriktning är intressant att följa.

Mycket gott kommer att sägas om Mona Sahlin framöver. Så är det när en person väl har meddelat sin avgång. Till den kören kan jag komma med ett högst ärligt bidrag om en starkt positiv sida hos Mona Sahlin. I frågor om tolerans och internationalism är hon en pålitigt god kraft och har gjort mycket betydelsefullt.

<-- Home
RSS 2.0