Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:53:27

15/11/2010 8:43:07 am
Skatteutjämning. Dagens Arena har idag en artikel om skatteutjämningen mellan kommuner, där jag är intervjuad. Artikeln är, trots sin karaktär av nyhetsartikel, argumenterande. I huvudsak påstås att skatteutjämning - att ta resultatet av tillväxten i vissa kommuner och skicka till andra som utvecklas sämre - är legitimt. Detta för att tillväxtkommuner mycket väl kan ha en del av sin goda utveckling att tacka andra kommuner för.

Detta är en intressant argumentation. Ta Solna som exempel - en kommun som fram till 1990-talet hade stora problem. Sedan genomförde en stark kommunledning viktiga reformer av företagsklimat och skatter. Idag vinner Solna mängder av utmärkelser och såväl människor som företag flyttar dit. Ska man då säga att de lyckas för att de ligger vid E4, som staten har betalat för? Eller för att de ligger nära huvudstaden? Eller för att Arlanda har expanderat? Och därför ska de bli av med frukterna av sin goda politik?

Rimligen inte. Alla kommuner har sina för- och nackdelar. En hel del är svårt att påverka, som läget. Men Solna - och andra - lyckas tack vare egna reformer, av egen kraft. Att då bli av med frukterna av sina insatser är orimligt. Och att det försvagar incitamenten för en kommunal tillväxtpolitik behöver man inte tala med många kommunpolitiker för att inse.

<-- Home
RSS 2.0