Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 02:05:54

15/11/2010 12:45:26 pm
Med ljud! Tillåt mig avsluta en följetong, som i förhållande till sin ringa betydelse har tagit upp för mycket plats. Mitt lilla anförande i riksdagen om ekonomisk frihet saknade tidigare ljud. Nu finns det och man kan se - och höra - här.

<-- Home
RSS 2.0