Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 12:00:10

16/11/2010 1:16:34 pm
Begravda förslag på bordet. Idag hade vi således sammanträde i Skatteutskottet och gick då igenom de skatterågor som finns i Budgetpropositionen. Den rödgröna oppositionen lade då fram den ekonomiska politik de gick till val på som sitt alternativ. Ganska speciellt. Nu tävlar som bekant ledande socialdemokrater i att distansera sig från den politik de gick till val på. Nästan alla de egna förslagen verkar ha varit dumma och dåliga. Men i utskottet lades de förslag alla har begravt och vill glömma fram igen. Fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, marginalskatt, bensinskatt...

<-- Home
RSS 2.0