Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:35:26

16/11/2010 9:07:28 pm
Optimistiska småföretag. Lämnade nyss ett arrangemang på Företagarna med riksdagskollegor där man träffade idel gamla vänner, såsom deras nyvalda ordförande Jens Spendrup och chefekonom Lars Jagrén. Där redovisades den senaste Småföretagarbarometern, som grundar sig på intervjuer med 4 150 företag. Den indikerar den starkaste ekonomiska uppgång som har uppmätts under dess 25-åriga historia. Vart tredje företag planerar att anställa det närmaste året, vilket motsvarar 65 000 nya jobb om bilden är representativ för alla småföretag. Allra störst är optimismen i Norrbotten.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0