Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:23:16

18/11/2010 4:28:35 pm
Varierande! Denna dag inleddes med att jag var värd för ett frukostseminarium i riksdagen till vilket jag hade bjudit in Anders Johnson att tala för Alliansen om sin nya bok Garpar, gipskatter och svartskallar. Anders beskriver på sitt detaljerade och målande sätt hur viktig invandringen har varit för svensk samhällsutveckling och välstånd i tusen år. Att dessa fakta är relevanta i dagens debatt säger sig självt - och frukosten blev lyckad.

Därefter med Skatteutskottet till studiebesök på Tullverket, som sorterar under utskottet. Fick intressanta dragningar av GD och ledning, och lärde mig bland annat landets gränser korsas av 60 miljoner personer (flera naturligtvis samma person) årligen.

Efter detta så till Kammaren och frågestund med statsråden. Jag ställde en fråga till socialminister Göran Hägglund om vårdköerna och hur de kan fås att minska ytterligare. Med vårdvalet har ju konkurrens mellan leverantörer införts på allvar, och tillgängligheten ökar. Vore det att överväga att också låta den enskilde välja mellan olika finansiärer, en metod som har kortat köerna dramatiskt i Nederländerna? Se frågan här (klicka nedåt för att se svar och följdfrågor).

Nu strax vidare till "Autumn Party" på en av mina tidiga arbetsplatser, Gullers Grupp!

<-- Home
RSS 2.0