Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 14:58:59

19/11/2010 9:38:43 am
Välja vårdfinansiär. När jag läste protokollet från gårdagens frågestund i Kammaren insåg jag att det korta formatet motiverar en vidareutveckling av ämnet. Min följdfråga till Göran Hägglund var således om vi kunde lära av hur man kortade vårdköer i Nederländrna, där man inte bara får välja vårdgivare utan också vårdfinansiär. På detta svarade Hägglund att vi ska fortsätta ha en solidarisk finansiering av vården.

Nu är det ju så att man även i Nederländerna har sjukvård som når alla. Men på samma sätt som vårdvalet ger den enskilde mer makt, i form av att få välja någon annan än landstinget, har man där utökat makten ännu mer. Man får välja vem som ska betala vården, inte bara leverera den. Och när både leverantörer och finansiärer tävlar om att vi ska välja just dem får man mer vård för pengarna.

Hur man betalar för vården spelar ju roll. Vi vet från samtliga branscher hur konkurrens leder till nya smarta lösningar. Kanske hittar man andra sätt att använda lokaler, andra sätt att lösa logistiken, andra sätt att upphandla teknik, andra sätt att nå ut, andra sätt att arbeta - med mera. En del av detta växer fram när leverantörerna får konkurrera. Därför innebär vårdvalet stora förbättringar av bland annat tillgänglighet och innehåll. Men mycket tyder på att effekten förstärks om även finansiärer får konkurrera.

I Nederländerna är som sagt alla garanterade vård. Det är en självklar och viktig utgångspunkt att så ska vara fallet när vården reformeras. För oss i Sverige måste ett huvudmål ju vara att öka tillgängligheten. Numera hamnar Nederländernas sjukvård högst i internationella rankingar. Vi kan lära av en del därifrån - men självklart är ett sådant vidare steg av en art som i så fall måste studeras noga så det sker på rätt sätt.

I ämnet har skrivits bland annat här.

<-- Home
RSS 2.0